Innowacje w systemach uszczelnień i izolacji

wentylacja.webp

Klimatyzacja
i wentylacja

Proces polegający na usuwaniu zanieczyszczeń powietrza z pomieszczeń i wymianie na świeże. Niezwykle ważny, ponieważ powietrze jest stale zanieczyszczane. Stosowana w rozmaitych obiektach budowlanych takich jak: hotele, centra handlowe, parkingi podziemne, obiekty biurowe, obiekty sportowe, budownictwo mieszkaniowe.

Taśma uszczelniająca do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

Taśma uszczelniająca do prostokątnych kanałów wentylacyjnych