Innowacje w systemach uszczelnień i izolacji

material_guma_epdm.webp

Guma
EPDM

Guma EPDM czyli kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, który cechuje się wysokimi możliwościami do odwrotnej deformacji tzn. że po ściśnięciu i zwolnieniu siły nacisku pianka wraca do swojego pierwotnego stanu sprzed użycia siły.

Guma EPDM pozostaje elastyczna w zakresie temperatur -40° C do + 110° C

Głównymi cechami gumy EPDM są; wysoka odporność na gorącą wodę i parę wodną o temperaturze do + 150° C, odporność na kwasy organiczne i nieorganiczne, oleje i smary sylikonowe, działanie ozonu i promieni UV. Nie jest odporna na oleje mineralne i wyroby pochodne.

Guma EPDM wykorzystywana jest głównie do produkcji uszczelek oraz elementów amortyzujących i wibroizolacyjnych.